Kàu-hông Hadrianus 6-sè

Hadrianus 6-sè (1459 nî 3 goe̍h 2 ji̍t – 1523 nî 9 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-218 jīm kàu-hông; tī 1522 nî kàu 1523 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Hadrianus 6-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1522 nî 1 goe̍h 9 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1523 nî 9 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Leo 10-sè
Kè-jīm Clemens 7-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1490 nî 6 goe̍h 30 ji̍t
Su-kàu/chú-kàu 1516 nî 8 goe̍h
Diego Ribera de Toledo seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1517 nî 7 goe̍h 1 ji̍t
Leo 10-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Adriaan Floriszoon Boeyens
Chhut-sì 1459 nî 3 goe̍h 2 ji̍t(1459-03-02)
Sîn-sèng Lô-má Tè-kok Utrecht Su-kàu-léng Utrecht
Kòe-sin 1523 nî 9 goe̍h 14 ji̍t (64 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Sîn-sèng Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Patere et sustine
Bûn-chiong Kàu-hông Hadrianus 6-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Hadrianus 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 10-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 7-sè