Kàu-hông Ioannes 15-sè

Ioannes 15-sè (?  – 996 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-137 jīm kàu-hông; tī 985 nî kàu 996 nî chāi-ūi.

Ioannes 15-sè
Kàu-hông Ioannes 15-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 14-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gregorius 5-sè