Kàu-hông Ioannes 14-sè

Ioannes 14-sè (?  – 984 nî 8 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-136 jīm kàu-hông; tī 983 nî kàu 984 nî chāi-ūi.

Ioannes 14-sè
Kàu-hông Ioannes 14-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 15-sè