Kàu-hông Ioannes 4-sè

Ioannes 4-sè (?  – 642 nî 10 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-72 jīm kàu-hông; tī 640 nî kàu 642 nî chāi-ūi.

Ioannes 4-sè
Kàu-hông Ioannes 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Severinus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Theodorus 1-sè