Kàu-hông Theodorus 1-sè

Theodorus 1-sè (?  – 649 nî 5 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-73 jīm kàu-hông; tī 642 nî kàu 649 nî chāi-ūi.

Theodorus 1-sè
Kàu-hông Theodorus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Martinus 1-sè