Kàu-hông Theodorus 1-sè

Theodorus 1-sè (?  – 649 nî 5 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-73 jīm kàu-hông; tī 642 nî kàu 649 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Theodorus 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 642 nî 11 goe̍h 24 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 649 nî 5 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Ioannes 4-sè
Kè-jīm Martinus 1-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Tang Lô-má Tè-kok Iâ-lō͘-sat-léng
Kòe-sin 649 nî 5 goe̍h 14 ji̍t
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Theodorus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Martinus 1-sè