Kàu-hông Ioannes Paulus 1-sè

Ioannes Paulus 1-sè (1912 nî 10 goe̍h 17 ji̍t – 1978 nî 9 goe̍h 28 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-263 jīm kàu-hông; tī 1978 nî kàu 1978 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Ioannes Paulus 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1978 nî 8 goe̍h 26 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1978 nî 9 goe̍h 28 ji̍t
Chêng-jīm Paulus 6-sè
Kè-jīm Ioannes Paulus 2-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1935 nî 7 goe̍h 7 ji̍t
Giosuè Cattarossi koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1958 nî 12 goe̍h 27 ji̍t
Ioannes 23-sè seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1973 nî 3 goe̍h 5 ji̍t
Paulus 6-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Albino Luciani
Chhut-sì 1912 nî 10 goe̍h 17 ji̍t(1912-10-17)
Í-tāi-lī Canale d'Agordo
Kòe-sin 1978 nî 9 goe̍h 28 ji̍t (65 hòe)
Vaticano
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Humilitas
Chhiam-miâ Kàu-hông Ioannes Paulus 1-sè--ê chhiam-miâ
Bûn-chiong Kàu-hông Ioannes Paulus 1-sè--ê bûn-chiong
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 8 goe̍h 26 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Lia̍t-hok 2022 nî 9 goe̍h 4 ji̍t
Vaticano Santo Petrus Kóng-tiûⁿ (iû Kàu-hông Franciscus)
Kàu-hông Ioannes Paulus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Paulus 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes Paulus 2-sè