Lando (?  – 914 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-121 jīm kàu-hông; tī 914 nî kàu 914 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Lando
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 913 nî 9 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 914 nî 3 goe̍h
Chêng-jīm Anastasius 3-sè
Kè-jīm Ioannes 10-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Sabina
Kòe-sin 914 nî 3 goe̍h
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Lando
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Anastasius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 10-sè