Leo 12-sè (1760 nî 8 goe̍h 22 ji̍t – 1829 nî 2 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-252 jīm kàu-hông; tī 1823 nî kàu 1829 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Leo 12-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1823 nî 9 goe̍h 28 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1829 nî 2 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Pius 7-sè
Kè-jīm Pius 8-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1783 nî 6 goe̍h 4 ji̍t
Marcantonio Colonna koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1794 nî 2 goe̍h 24 ji̍t
Henry Benedict Stuart seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1816 nî 3 goe̍h 8 ji̍t
Pius 7-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola della Genga
Chhut-sì 1760 nî 8 goe̍h 2 ji̍t(1760-08-02)
Kàu-hông-léng Genga
Kòe-sin 1829 nî 2 goe̍h 10 ji̍t (68 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Chhiam-miâ Kàu-hông Leo 12-sè--ê chhiam-miâ
Bûn-chiong Kàu-hông Leo 12-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Leo 12-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pius 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 8-sè