Kàu-hông Leo 6-sè

Leo 6-sè (914 nî  – 928 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-123 jīm kàu-hông; tī 928 nî kàu 928 nî chāi-ūi.

Leo 6-sè
Kàu-hông Leo 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 10-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 8-sè