Kàu-hông Stephanus 7-sè

Stephanus 7-sè (?  – 897 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-113 jīm kàu-hông; tī 896 nî kàu 897 nî chāi-ūi.

Stephanus 7-sè
Kàu-hông Stephanus 7-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Bonifacius 6-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Romanus