Leo 7-sè (?  – 939 nî 7 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-126 jīm kàu-hông; tī 936 nî kàu 939 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Leo 7-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 936 nî 1 goe̍h 3 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 939 nî 7 goe̍h 13 ji̍t
Chêng-jīm Ioannes 11-sè
Kè-jīm Stephanus 8-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kòe-sin 939 nî 7 goe̍h 13 ji̍t
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Leo 7-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 11-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 8-sè