Kàu-hông Stephanus 8-sè

Stephanus 8-sè (?  – 942 nî 10 goe̍h) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-127 jīm kàu-hông; tī 939 nî kàu 942 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Stephanus 8-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 939 nî 7 goe̍h 14 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 942 nî 10 goe̍h
Chêng-jīm Leo 7-sè
Kè-jīm Marinus 2-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 942 nî 10 goe̍h
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Stephanus 8-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Marinus 2-sè