Kàu-hông Marinus 2-sè

Marinus 2-sè (?  – 946 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-128 jīm kàu-hông; tī 942 nî kàu 946 nî chāi-ūi.

Marinus 2-sè
Kàu-hông Marinus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 9-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Agapetus 2-sè