Kàu-hông Pius 11-sè

Pius 11-sè (1857 nî 5 goe̍h 31 ji̍t – 1939 nî 2 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-259 jīm kàu-hông; tī 1922 nî kàu 1939 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Pius 11-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1922 nî 2 goe̍h 6 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1939 nî 2 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Benedictus 15-sè
Kè-jīm Pius 12-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1879 nî 12 goe̍h 20 ji̍t
Raffaele Monaco La Valletta koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1919 nî 10 goe̍h 28 ji̍t
Aleksander Kakowski seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1921 nî 6 goe̍h 13 ji̍t
Benedictus 15-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Ambrogio Damiano Achille Ratti
Chhut-sì 1857 nî 5 goe̍h 31 ji̍t(1857-05-31)
Ò-tē-lī Tè-kok Lombardia–Veneto Desio
Kòe-sin 1939 nî 2 goe̍h 10 ji̍t (81 hòe)
Vaticano
Kok-che̍k Ò-tē-lī Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân "Raptim Transit"
"Pax Christi in Regno Christi"
Chhiam-miâ Kàu-hông Pius 11-sè--ê chhiam-miâ
Bûn-chiong Kàu-hông Pius 11-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Pius 11-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 15-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 12-sè