Kàu-hông Stephanus 6-sè

Stephanus 6-sè (?  – 891 nî 9 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-110 jīm kàu-hông; tī 885 nî kàu 891 nî chāi-ūi.

Stephanus 6-sè
Kàu-hông Stephanus 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hadrianus 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Formosus