Kàu-hông Bonifacius 6-sè

Bonifacius 6-sè (?  – 896 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-112 jīm kàu-hông; tī 896 nî kàu 896 nî chāi-ūi.

Bonifacius 6-sè
Kàu-hông Bonifacius 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Formosus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 7-sè