Formosus (?  – 896 nî 4 goe̍h 4 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-111 jīm kàu-hông; tī 891 nî kàu 896 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Formosus
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 891 nî 10 goe̍h 6 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 896 nî 4 goe̍h 4 ji̍t
Chêng-jīm Stephanus 5-sè
Kè-jīm Bonifacius 6-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì iok 816 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 896 nî 4 goe̍h 4 ji̍t (80 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Formosus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Bonifacius 6-sè