Kàu-hông Stephanus 5-sè

Stephanus 5-sè (?  – 891 nî 9 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-110 jīm kàu-hông; tī 885 nî kàu 891 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Stephanus 5-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 885 nî 9 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 891 nî 9 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Hadrianus 3-sè
Kè-jīm Formosus
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 891 nî 9 goe̍h 14 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Stephanus 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hadrianus 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Formosus