Kàu-hông Stephanus 5-sè

Stephanus 5-sè (?  – 817 nî 1 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-97 jīm kàu-hông; tī 816 nî kàu 817 nî chāi-ūi.

Stephanus 5-sè
Kàu-hông Stephanus 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Paschalis 1-sè