Hadrianus 3-sè (?  – 885 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-109 jīm kàu-hông; tī 884 nî kàu 885 nî chāi-ūi.

Hadrianus 3-sè
Kàu-hông Hadrianus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Marinus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 6-sè