Kàu-hông Urbanus 7-sè

Urbanus 7-sè (1521 nî 8 goe̍h 4 ji̍t – 1590 nî 9 goe̍h 27 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-228 jīm kàu-hông; tī 1590 nî kàu 1590 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Urbanus 7-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1590 nî 9 goe̍h 15 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1590 nî 9 goe̍h 27 ji̍t
Chêng-jīm Sixtus 5-sè
Kè-jīm Gregorius 14-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1553 nî 3 goe̍h 30 ji̍t
Filippo Archinto koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1553 nî 4 goe̍h 4 ji̍t
Girolamo Verallo seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1583 nî 12 goe̍h 12 ji̍t
Gregorius 13-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giovanni Battista Castagna
Chhut-sì 1521 nî 8 goe̍h 4 ji̍t(1521-08-04)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 1590 nî 9 goe̍h 27 ji̍t (69 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Urbanus 7-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Urbanus 7-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sixtus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gregorius 14-sè