Kàu-hông Urbanus 8-sè

Urbanus 8-sè (1568 nî 4 goe̍h 5 ji̍t – 1644 nî 7 goe̍h 29 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-235 jīm kàu-hông; tī 1623 nî kàu 1644 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Urbanus 8-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1623 nî 8 goe̍h 6 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1644 nî 7 goe̍h 29 ji̍t
Chêng-jīm Gregorius 15-sè
Kè-jīm Innocentius 10-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1592 nî 9 goe̍h 24 ji̍t
Su-kàu/chú-kàu 1604 nî 10 goe̍h 28 ji̍t
Fabio Blondus de Montealto seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1606 nî 9 goe̍h 11 ji̍t
Paulus 5-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Maffeo Vincenzo Barberini
Chhut-sì 1568 nî 4 goe̍h 5 ji̍t(1568-04-05)
Firenze Kong-kok Barberino Val d'Elsa
Kòe-sin 1644 nî 7 goe̍h 29 ji̍t (76 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Firenze Kong-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Urbanus 8-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Urbanus 8-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 15-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 10-sè