Kalasin (Thài-gí: กาฬสินธุ์) sī Thài-kok Isaan tē-khu (Thài-kok tang-pak) ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Kalasin, tāi-iok ū 92.1 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 6946.7 km².

Kalasin Hú ê ūi-tì.