Kamphaeng Phet Hú

Kamphaeng Phet Hú (Thài-gí: กำแพงเพชร) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Kamphaeng Phet, tāi-iok ū 67 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 8607.5 km².

Kamphaeng Phet Hú ê ūi-tì.