Ke̍k-kng (極光; Eng.: Aurora) sī hoat-seng ùi koān hūi-tō͘ tē-khu thiⁿ-téng ê hoat-kng hiān-siōng, ki-pún ê goân-lí sī tē-kiû chû-tiûⁿ siū thài-iông-hong kan-gāi liáu-āu, nn̄g pêng tòa tiān ê tiān-chú kap chit-chú tiān-lî-thé tâu hiòng tāi-khì-chân, chhì-kek tāi-khì sêng-hun hoat kng.

Images of auroras from around the world, including those with rarer red and blue lights
Aurora australis from the ISS, 2017. Video of this encounter: [1]

Iân-sin oa̍t-tho̍k siu-kái

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Aurora

 

Wikiquote ū Aurora ê ín-iōng-kù.