Kiàn-kong (Tong Hàn)

Kiàn-kong (建光; 121 nî ~ 122 nî) sī Tong Hàn An-tè ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

建光
Kiàn-kong
121 nî ~ 122 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
An-tè
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Kiàn-kong (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Éng-lêng
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Iân-kong