Ko Sêng-iām (hàn-jī: 高成炎), Tâi-oân Le̍k-tóng ê thâu-lâng chi it. Hiān-chú-sî sî Kok-li̍p Ta̍i-oân Tāi-ha̍k Chu-sìn-kang-têng-he ê kàu-siū, mā-sī Ta̍i-oân Tāi-ha̍k Chu-sìn-kang-têng-he Tâi-gí-bûn Gián-kiù-sek ê sêng-goân chi-it.

Goā-po͘ liân-kiat siu-kái