Tâi-oân Le̍k Tóng

Tiong-hôa Bîn-kok ê chèng-tóng
(Tùi Tâi-oân Le̍k-tóng choán--lâi)

Tâi-oân Le̍k Tóng (台灣綠黨) sī Tâi-oân ê 1-ê Le̍k Tóng chèng-tóng, 1996 nî 1 goe̍h 25 sêng-li̍p. Chóng-pō͘ siat tī Tâi-pak-chhī.

Tâi-oân Le̍k Tóng
台灣綠黨
Khí-chō 1996 nî 1 goe̍h 25 ji̍t​ (28 nî í-chêng)​ (1996-01-25)
Chóng-pō͘  Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Kok-chè liân-bêng A-thài Le̍k-sek Liân-bêng
Choân-kiû Le̍k Tóng
Sek-chhái   Chháu-le̍k-sek
li̍p-hoat úi-oân
0 / 113
ti̍t-hat-chhī tiúⁿ
0 / 6
ti̍t-hat-chhī gī-oân
0 / 380
koān, chhī tiúⁿ
0 / 16
koān, chhī gī-oân
1 / 532
hiong, tìn, chhī, khu tiúⁿ
0 / 204
hiong, tìn, chhī, khu bîn-ì tāi-piáu
1 / 2,148
chhun, lí tiúⁿ
0 / 7,744
Bāng-chām
www.greenparty.org.tw

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái