Koaⁿ-liâu

Koaⁿ-liâu (官僚), kán-chheng koaⁿ (), tī Tang-a kóng-ê sī thoân-thóng ióng-iú phín-tia̍t ê koaⁿ-goân.

Bêng-tiâu ê koaⁿ-goân.
Chheng-tiâu ê koaⁿ-goân.