Phín-tia̍t (品秩), mā hō-chòe phín-uī (品位), sī kó͘-chá Tang-a kok-ka ê koaⁿ-liâu chè-tō͘.

Tiong-kok

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Bêng-tiâu koaⁿ-chit lia̍t-pió
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Chheng-tiâu koaⁿ-chit lia̍t-pió

Ji̍t-pún

siu-kái