Koeh Chhiàⁿ-ûn

Koeh Chhiàⁿ-ûn (郭倩芸; 1997 nî 4 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team NII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Kang-so͘-séng Lâm-kiaⁿ-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Koeh Chhiàⁿ-ûn
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 郭倩芸
Lô-má-jī Guō Qiànyún
Chhiok-hō Sió-ko-ko (小哥哥)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Kang-so͘-séng
Chhut-sì 1997 nî 4 goe̍h 4 ji̍t 1997-04-04(25 hòe)
 Tiong-kok Kang-so͘-séng Lâm-kiaⁿ-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48