Koeh Siú-kèng (郭守敬; 1231 nî  – 1316 nî ), piáu-jī Jio̍k-su (若思), sī Tiong-kok Goân-tiâu sî-tāi Hô-pak Hêng-tâi chhut-sin ê thian-bûn-ha̍k-ka, sò͘-ha̍k-ka kap chúi-lī-ha̍k-ka.

Kueh Siú-kìng
郭守敬

Koeh Siú-kèng ê tiau-siōng teh Pak-kiann kong-khai tián-sī.
Chhut-sì 1231
Xingtai, Hebei province
Koè-sin 1314 or 1316
Tù-miâ Shòushí Calendar ((Hàn-gí))
Kho-ha̍k sing-gâi
Gén-kiù líng-i̍k Astronomy, hydraulic engineering, mathematics
Jīm-tsit ki-kòo Gaocheng Astronomical Observatory