Krabi (Thài-gí: กระบี่) sī Thài-kok lâm-pō͘ ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Krabi, tāi-iok ū 336,210 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 4,708.5 km².

Krabi Hú ê ūi-tì.