Lê Goân-hông (黎元洪; 1864 nî 10 goe̍h 19 ji̍t – 1928 nî 6 goe̍h 3 ji̍t) sī Tiong-kok Ô͘-pak-séng chhut-sì ê chèng-tī-ka kap kun-tūi léng-tō-jîn, tī Bú-chhiong Khí-gī liáu-āu hō͘ kong-thui chò Ô͘-pak kun-sū chèng-hú ê to͘-tok (都督), āu-lâi koh chò lîm-sî chèng-hú ê hù-chóng-thóng.

Lê Goân-hông

Lê Goân-hông chò-kòe nn̄g pái Tiong-hôa Bîn-kok Pak-iûⁿ chèng-hú ê tāi-chóng-thóng, tē-it pái sī tùi 1916 nî 6 goe̍h 7 ji̍t kàu 1917 nî 7 goe̍h 1 ji̍t, tē-jī pái sī tùi 1922 nî 6 goe̍h 12 ji̍t kàu 1923 nî 6 goe̍h 14 ji̍t. I ê chèng-tóng chi̍t-khai-sí sī Kiōng-hô-tóng, āu-lâi ha̍p-pèng ji̍p-khì Chìn-pō͘-tóng.

Lê Goân-hông āu-bóe tī Thian-chin kòe-sin.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái