Lêng-sng[1][2] (Eng-gí: citric acid, hoà-hak-sek: C6H8O7), mā ū kóng le-bóng-sng, sī chū-jiân-kài ê chi̍t khoán jio̍k-sng, seng-hoà-siōngtāi-siā koè-têng tiōng-iàu ê tiōng-kài-bu̍t, lêng-sng sûn-khoân ê koan-kiàn. Tī sán-gia̍p-siōng, mā sī siông-kiàn ê si̍t-phín kap ím-liāu thiam-ka-bu̍t.

Lêng-sng ê hoat-ha̍k kò͘-chō.

Lêng-sng ê iâm-ki hêng-thài sī lêng-sng-iâm (citrate).

Chham-chiàu siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "檸酸". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  2. John Macgowan (1883). "Citrid acid". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.