Chit phiⁿ bûn-chiong m̄-sī kài-siāu "lú-sèng" (cha-bó͘).

Lí-sèng sī jîn-lūi sim-tì lāi-té chi̍t khoán phoàⁿ-toān chin kap chhò, hun-piat siān kap ok ê pún-léng.

Chham-khó siu-kái