Lí Chiau (李釗; 1997 nî 5 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team X ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Ô͘-lâm-séng Tiuⁿ-ka-kè-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Lí Chiau
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 李釗
Lô-má-jī Lǐ Zhāo
Chhiok-hō Thô-á (桃子)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Ô͘-lâm-séng
Chhut-sì 1997 nî 5 goe̍h 23 ji̍t 1997-05-23(25 hòe)
 Tiong-kok Ô͘-lâm-séng Tiuⁿ-ka-kè-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48