Lí Siông-siū (李常受, Eng-gí: Witness Lee; 1905 nî - 1997 nî 6 goe̍h 9 ji̍t) sī Tiong-kok chhut-sin ê Ki-tok-kàu (sin-kàu) kàu-hōe léng-tō-jîn, sī Tē-hng Kàu-hōe ê chhiòng-tō-chiá chham Chúi-liû-chit-sū-chām (水流職事站) ê léng-tō.

I tī Tiong-kok Soaⁿ-tang chhut-sì, tī Bí-kok California kòe-sin.