Lîm Chek-sû

Lîm Chek-chhî (林則徐, 1785 nî 8 goe̍h 30 hō - 1850 nî 11 goe̍h 22 hō), Hok-kiàn Hok-chiu lâng, sī Tiong-kok Boán-chheng sî-hāu ê 1 ê chèng-tī-ka. I tī 1839 nî tī Kńg-tang bu̍t-siu Ing-kok sing-lí-lâng ê A-phiàn chi̍p-tiong huí-bia̍t, Ing-kok-lâng chioh chiah chioh-kháu hoat-tōng A-phiàn Chiàn-ching.

Lîm Chek-chhî