Lūi-pia̍t:314 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:314 nî kòe-sin

314 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 314 nî chhut-sì.

Tī lūi-pia̍t "314 nî kòe-sin" ê ia̍h

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.