Lūi-pia̍t:Hâm 20 hāng ê sìn-kù khòng-chè

Hâm 20-ê hāng-bo̍k ê {{Authority control}}.

Tī "Hâm 20 hāng ê sìn-kù khòng-chè" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.