Lūi-pia̍t:Kho-ha̍k siáu-soat chok-ka

Tī "Kho-ha̍k siáu-soat chok-ka" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 12 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 12 ia̍h.