Lūi-pia̍t:Sán-gia̍p

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 12 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 12 lūi.

C

G

H

K

L

Ū

  • Ūn-su(2 分類, 3 ia̍h)

Tī "Sán-gia̍p" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 9 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 ia̍h.