Lūi-pia̍t:Tòa script gō͘-biū ê ia̍h

Tī "Tòa script gō͘-biū ê ia̍h" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2,439 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

B

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h