Chechnya-gí

Chechnya-gí "(noxchiyn-gí; нохчийн мотт (noxçiyn mott_) sī Chechnya ê chi̍t ê giân-gí.

Chechnya-gí
(noxchiyn-gí)
нохчийн мотт
noxçiyn mott
Goân-chū kok-ka Pak Caucasus
Sú-iōng tē-khu Chechnya, Ingushetia and Dagestan
Bîn-cho̍k Chechens
bú-gí sú-iōng-chiá 1.4 million[1]
Gí-hē
Northeast Caucasian
Bûn-jī hē-thóng

Cyrillic (present)
Previously used Latin script, Arabic script and the

Georgian script
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân

 Russia

Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 ce
ISO 639-2 che
ISO 639-3 che
Glottolog chec1245
Glottopedia Tschetschenisch[2]
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Chù-káiSiu-kái

Chham-khó bûn-hiànSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Chechnya-gí ê pán-pún.
Wikibooks ū koan-hē Chechen ê kàu-châi kap soat-bêng-su.