La̍h-pit Siáu-sin

La̍h-pit Siáu-sin (蠟筆小新, クレヨンしんちゃん) sī Ji̍t-pún ê tōng-ōe tiān-sī-kio̍k, Usui Yosito chè-chok, tùi 1992 nî 4 goe̍h 13 ji̍t khai-sí tī TV Asahi hòng-sàng.