Lampang Hú (Thài-gí: ลำปาง) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Lampang, tāi-iok ū 78 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 12534.0 km².

Lampang Hú ê ūi-tì.