Tek-kok ê hêng-chèng-khu hun-kip.

LandkreisTek-kok ê hêng-chèng-khu tan-iū, Hàn-bûn ē-sái hoan-e̍k chò "koān", "khu", "kūn".

Lēng-goā Schleswig-Holstein kap Nordrhein-Westfalen nn̄g-ê tē-khu, sī sú-iōng Kreis.

Siong-koanSiu-kái