Loei (Thài-gí: เลย) sī Thài-kok Isaan tē-khu (Thài-kok tang-pak) ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Loei, tāi-iok ū 60.7 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 11424.6 km².

Loei Hú ê ūi-tì.