Ludlow (Shropshire)

LudlowLiân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Sai Midlands Tōa-khu Shropshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu (civil parish).

Ludlow
Ludlow
—  Bîn-chèng kàu-khu  —

A frosty Ludlow.jpg
Ludlow is located in Shropshire
Ludlow
Ludlow
Ludlow tī Shropshire ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Tōa-khu Sai Midlands
Kūn Shropshire
Bāng-chām http://www.ludlow.gov.uk/


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ludlow

Pang-bô͘:Shropshire ê bîn-chèng kàu-khu