Luxembourg ê chū-tī-thé

Chū-tī-thé (Luxembourg Gú: gemengen; Tek-gú: gemeinden) sī Luxembourg kok-lāi chân-kip siōng-kē ê hêng-chèng-khu lūi-pia̍t. Luxembourg ū 105 ê chū-tī-thé.

Luxembourg ê chū-tī-thé
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Luxembourg tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.